Alın Size Çözüm Süreci!

  182

  resized_1fe45-d91d8e65davut1PKK’nın “Sözüm Süreci”ni baltalamasından sonra, hükümeti köşeye sıkıştırmak için PKK seviciliğine soyunanların daha tükrükleri kurumadan Başbakan Ahmet Davutoğlu, millet ile Çözüm Süreci’ni yeniden başlattı. Zaten Ermeni ve İngilizler’in kurduğu, üst düzey idarecilerin İngiliz ve Ermenilerden, bir alt kademedeki idaarecilerin Ezidiler’den oluşan PKK bu topraklarda yaşayan hiçbir kimseyi temsil etmiyordu.

  Başbakan Ahmet Davutoğlu, Artuklu Üniversitesi’nde düzenlenen Kardeşlik Buluşmaları Mardin Konferansı’nda 10 maddeden oluşan “Terörle Mücadele Eylem Planı”nı açıkladı. Davutoğlu, özetle şunları söyledi:

  Bu sene Kut’ül Amare’nin yüzüncü yılı. Tarihimizde Çanakkale Savaşı’nı biliriz, övünürüz. Sarıkamış’ı biliriz, Yemen’i biliriz, Kut’ül Amare’yi çok azımız biliriz. Kut’ül Ammare, şu anda Irak’ta, Kut şehri yakınıdır, bu savaşta Ortadoğu’nun bütün halkları, 1916 yılında Bağdat’a doğru ilerleyen sömürgeci güçlere karşı son direnişi yaptılar, son büyük zaferi kazandılar. Bu orduda Araplar, Türkler, Kürtler, Süryaniler, Keldaniler, Sünniler, Şiiler hep beraber savaştılar. Ortadoğu’nun sömürgecilere ve dış güçlere karşı bir bütünlük içinde verdiği son savaştı. Sömürgeciler orada büyük bir yenilgiye uğratıldı. Hala izlerini taşıdığımız, yükünü omuzlarımızda hissettiğimiz Sykes-Picot anlaşması. Ya Kut’ül Ammare kazanacak ya Sykes- Picot kazanacak.

  BU RUHU YOK EDEMEZLER

  Bu ülke parçalanırsa, bu ülke şu ya da bu etnik grubun, şu bölge ya da bu bölgeyi kendisi ittihaz edip, diğer bölgeleri farklı gördüğü o anda, bilin ki Haçlılar’ın, Moğollar’ın, sömürgecilerin yapamadıklarını bize yapmış olurlar. Bizi parçalayamazlar, bizi ayıramazlar, bu birleştirici ruhu yok edemezler.

  KUTLU BİR YÜRÜYÜŞE ÇIKTIK

  Bütün demokratikleşme faaliyetlerini yaparken, bir taraftan halkımızla birlikte kutlu bir yürüyüşe çıkarken, diğer taraftan da hep ümit ettik ki, bunları istismar eden terör örgütü en azından insafa gelir, bir muhasebe yapar, bir çeki düzen verir ve birilerinin piyonu olmak yerine, bu toprakların çocuklarını dağa kaldırmak yerine, bu toprakların kaderiyle bütünleşebilir. Bunun için de çok çaba sarf ettik.

  GÖNÜLLER BİRLEŞSİN

  Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde 2005’te Diyarbakır’daki konuşması tarihi bir dönüm noktası oldu. Arkasından ‘demokratik açılım süreci’, ‘Milli Birlik, Kardeşlik projeleri’, son olarak da ‘Çözüm Süreci’ hep aynı şeyleri yapmaya çalıştık; silahlar insin, gönüller birleşsin, kim ne istiyorsa her şeyi isteyebilsin, konuşabilsin, özgürce ifade edebilsin ama eller tetiğe gitmesin, çocuklar dağa çıkmasın.

  HER YERDE KONUŞURUZ

  Bizimle konuşmak isteyenle konuşuruz. Bizimle bir şeyi herhangi bir şekilde istişare etmek, tartışmak isteyenle, Mecliste, özgür ortamda her yerde tartışırız. Ama, Moğol ruhu gibi, Haçlı yaklaşımı gibi, sömürgeci anlayış gibi, son kalemizi yıkmak isteyenlere, millet olarak bizim aramıza nifak sokmak isteyenlere karşı konuşacağımız tek dil, milletin birliği ve beraberliği dilidir. Eğer milletin birliği ve beraberliği, bu son kalenin mevcudiyetine yönelik bir tehdit söz konusu olursa, yüreğimiz ne kadar muhabbetle doluysa, bileğimiz de o kadar kudretle bezenmiş ve bilenmiştir.

  HALKIMIZIN DESTEĞİYLE BAŞARDIK

  Bugün bu mücadele yeni bir aşamaya geldi. Kırsalda, mücavir alanlarda umduklarını bulamayanlar, bu sefer şehirlerimizi, ilçelerimizi barikatlarla, çukurlarla, mayınlarla yaşanmaz hale getirmeye çalıştılar. Bu mücadele başarılı olduysa, en önemli başarı sırrımız sadece güvenlik güçlerimizin gayretiyle değil, halkımızın yanımızda olmasıyla başarılı olduk. Bölgedeki bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.
  Mardin Artuklu Üniversitesi’nde ‘Terörle Mücadele Eylem Planı’nı açıklayan Davutoğlu daha sonra Yeşilli ilçesinde vatandaşlara seslendi. Davutoğlu, bugün de Kazakistan’ın başkenti Astana’da temaslarda bulunacak.

   

  Huzur eylem planı

  İl ve ilçelerde terör örgütüne vurulan ağır darbenin ardından bu kez ‘huzur seferberliği’ başlatıldı. Başbakan Davutoğlu’nun açıkladığı 10 maddeden oluşan Terörle Mücadele ve Rehabilitasyon Eylem Planı’na göre, terörden zarar gören ilçelerde hızlı bir dönüşüm başlatılacak. Her aileye destek programı uygulanacak, her türlü ihtiyaçlar karşılanacak. Öğrenciler KYK yurtlarında ücretsiz kalabilecek. Yaz boyu Türkiye’nin her yerinde ‘gençlik kampları’ kurulacak. Milli birlik ve kardeşlik anlamında yeni bir dönem başlayacak. Bütün illerde ve ilçelerde, sivil toplum kuruluşlarından, kanaat önderlerinden, o bölgede herkesin saygı duyduğu insanlardan oluşan İstişare Meclisi kurulacak. Davutoğlu’nun Mardin Artuklu Üniversitesi’nde Kardeşlik Buluşmaları konferansı’nda açıkladığı 10 temel esasa dayanan Eylem Planı şöyle:

  1 MİLLET-DEVLET ARASINDAKİ FARK KALKACAK

  * Bu dönemde, geçmişte olduğu gibi millet vicdanı ve hikmetiyle devlet aklı birleştirilecek.
  * Millet ve devlet arasındaki farklar tümüyle ortadan kalkacak.
  * Parçalayıcı ulusçuluk anlayışı yerine birleştirici, bütünleştirici millet anlayışı ve insan odaklı devlet anlayışı getirilecek.

  2 KAMU DÜZENİ İNŞA EDİLECEK

  * Kamu düzeni inşa edilecek.
  * Kamu düzenini kim tehdit ederse, hangi gerekçeyle olursa olsun durdurulacak ve engellenecek.
  * Teröristle halk ayrılacak.
  * Halka şefkat, teröriste kudret ile muamele edilecek.
  * Tek tipçi bir anlayışla halkı kendisine köle etmeye çalışanlara izin verilmeyecek.

  3 KAPSAMLI DEMOKRATİK REFORM SÜRECİ

  * Başta yeni anayasa olmak üzere Türkiye’nin bütün vesayet kurallarının değiştirilecek.

  4 SOSYAL SEFERBERLİK

  * Bütün yaralar sarılacak.
  * Yerinden göç etmek durumunda kalmış her bir ferdinin yarasını sarılacak, gözyaşları dindirilecek, geleceğe en iyi şekilde hazırlanacak.
  * Aile Sosyal Destek Programı bölgeden başlatılacak. Her bir aileye destek programı uygulanacak.
  * Her türlü ihtiyaçlar karşılanacak.
  * Sur’dan, Cizre’den, Silopi’den çıkıp otellerde ya da evlerde kalmak durumunda olanlara, her ay düzenli kira yardımı yapılmaya devam edilecek.
  * Yakılıp yıkılan okullar imar edilecek.
  * Hasteneler, sağlık tesisleri tekrar imar edilecek.
  * Başbakanlığa direkt müracat edilebilecek mekanizmalar kurulacak.
  * Öğrenciler KYK yurlarında ücretsiz kalabilecek.
  * Yaz boyu Türkiye’nin her yerinde ‘gençlik kapmları’ kurulacak.
  * Sağlıkta eksik olan hususlar tamalanacak.

  5 BÖLGE EKONOMİSİ AYAĞA KALKACAK

  * 13 yıl içinde ayağa kaldırılan bölge ekonomisi daha da güçlendirilecek.
  * Bütün vatandaşların terörden kayıpları telafi edilecek.
  * İletilen her talep yerine getirilecek.
  * Doğu ve Güneydoğu’da işveren ve sigortalıların ödeme güçlüğü nedeniyle oluşan prim borçları, hiçbir gecikme zammı ödenmeksizin ertelenecek.
  * Esnaf ve sanatkarların Halkbank kredi ödemeleri ertelenecek.
  * Çiftçilerin herhangi bir ödemesi varsa ertelenecek.
  * Çiftçilere ve esnafa faizsiz kredi sağlanacak.
  * İstihdam artışını sağlayacak şekilde yepyeni bir hamle başlatılacak.
  * 2016-2018 arasında sadece GAP bölgesine 26,5 milyar Türk lirası yatırım yapılacak.

  6 MEKANIN İHYASI

  * Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yeni bir yasal düzenleme yapacak.
  * Mardin, Diyarbakır, İznik, Amasya, Sivas, Kırşehir gibi doğu ve batıdaki bütün tarihi dokuya sahip şehirlerde, ihya çalışması yapılacak.
  * Diyarbakır ve Sur tarihi özellikleriyle yeniden inşa edilecek.
  * Çukurlar, mayınlar, bozulan isale hatları, kanalizasyonlar, arıtma tesisleri elden geçirilecek.
  * Yollarırehabilite edilecek.

  7 İLETİŞİM BİRİMLERİ OLUŞTURULACAK

  * Algı operasyonlarına karşı bütün valiliklere, kaymakamlıklara talimat verildi.
  * Her yerde bir iletişim birimi oluşacak.
  * Ulusal ve uluslararası düzeyde bütün bir dünyaya olan bitenle ilgili en etkin iletişim stratejileriyle bilgiler aktarılacak.

  8 YASAL İDARİ DÜZENLEMELER

  * Yeni yasal ve idari düzenlemeler yapılacak.
  * Yerel yönetimlerin yetkileri genişletilecek.
  * Yerel yönetimlerin istismar edilmesine izin verilmeyecek.
  * Terör unsurlarını istihdam etmeye yönelik bir yaklaşıma izin verilmeyecek.
  * Yapılan her harcamanın en etkin bir şekilde denetlenecek.
  * Terörü teşvik eden, terörü, şiddeti kullanan kim olursa olsun bürokraside de olsa bu anlamda kamu hizmetini istismar ederek, terörü teşvik etmelerine asla izin verilmeyecek.
  * El yapımı patlayıcılar ve diğer silahlı şiddet unsurlarına dönük her türlü idari tedbiri alınacak.
  * Türkiye silahtan ve patlayıcı maddelerden arındırılacak.
  * Elinde silah olan kimseyi muhattap alınmayacak.

  9 İSTİŞARE MECLİSİ KURULACAK

  * Milli birlik ve kardeşlik anlamında yeni bir dönem başlayacak.
  * Bütün illerde ve ilçelerde, sivil toplum kuruluşlarından, kanaat önderlerinden, o bölgede herkesin saygı duyduğu insanlardan oluşan İstişare Meclisi kurulacak.

  10 BİRLEŞTİRİCİ RUH HAREKETİ BAŞLATILACAK

  * Sadece Türkiye’de değil, bütün Ortadoğu’da yeni bir kardeşlik dönemi başlatılacak.
  * Ortadoğu, Balkanlar, Kafkaslar bütün bu bölgede kapsamlı bir birleştirici ruh hareketi başlatılacak.

  Şimdi yaraları sarma zamanı

  Başbakan ve beraberindeki heyet, Eylem Planı’nın açıklanmasının ardından cuma namazını da Mardin Ulu Cami’de kıldı. Cuma namazını, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez kıldırdı. Görmez, okuduğu cuma hutbesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bugün bütün camilerde “Şimdi Yaraları Sarma Zamanı” kampanyasını başlattıklarını, bu kampanyanın manevi boyutunun çok daha önemli ve büyük olduğunu belirtti.

   

  PKK’nın “Sözüm Sireci”ni baltalamasından sonra, hükümeti köşeye sıkıştırmak için PKK seviciliğine soyunanların daha tükrükleri kurumadan Başbakan Ahmet Davutoğlu, millet ile Çözüm Süreci’ni yeniden başlattı.

  Başbakan Ahmet Davutoğlu, Artuklu Üniversitesi’nde düzenlenen Kardeşlik Buluşmaları Mardin Konferansı’nda 10 maddeden oluşan “Terörle Mücadele Eylem Planı”nı açıkladı. Davutoğlu, özetle şunları söyledi:

  Bu sene Kut’ül Amare’nin yüzüncü yılı. Tarihimizde Çanakkale Savaşı’nı biliriz, övünürüz. Sarıkamış’ı biliriz, Yemen’i biliriz, Kut’ül Amare’yi çok azımız biliriz. Kut’ül Ammare, şu anda Irak’ta, Kut şehri yakınıdır, bu savaşta Ortadoğu’nun bütün halkları, 1916 yılında Bağdat’a doğru ilerleyen sömürgeci güçlere karşı son direnişi yaptılar, son büyük zaferi kazandılar. Bu orduda Araplar, Türkler, Kürtler, Süryaniler, Keldaniler, Sünniler, Şiiler hep beraber savaştılar. Ortadoğu’nun sömürgecilere ve dış güçlere karşı bir bütünlük içinde verdiği son savaştı. Sömürgeciler orada büyük bir yenilgiye uğratıldı. Hala izlerini taşıdığımız, yükünü omuzlarımızda hissettiğimiz Sykes-Picot anlaşması. Ya Kut’ül Ammare kazanacak ya Sykes- Picot kazanacak.

  BU RUHU YOK EDEMEZLER

  Bu ülke parçalanırsa, bu ülke şu ya da bu etnik grubun, şu bölge ya da bu bölgeyi kendisi ittihaz edip, diğer bölgeleri farklı gördüğü o anda, bilin ki Haçlılar’ın, Moğollar’ın, sömürgecilerin yapamadıklarını bize yapmış olurlar. Bizi parçalayamazlar, bizi ayıramazlar, bu birleştirici ruhu yok edemezler.

  KUTLU BİR YÜRÜYÜŞE ÇIKTIK

  Bütün demokratikleşme faaliyetlerini yaparken, bir taraftan halkımızla birlikte kutlu bir yürüyüşe çıkarken, diğer taraftan da hep ümit ettik ki, bunları istismar eden terör örgütü en azından insafa gelir, bir muhasebe yapar, bir çeki düzen verir ve birilerinin piyonu olmak yerine, bu toprakların çocuklarını dağa kaldırmak yerine, bu toprakların kaderiyle bütünleşebilir. Bunun için de çok çaba sarf ettik.

  GÖNÜLLER BİRLEŞSİN

  Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde 2005’te Diyarbakır’daki konuşması tarihi bir dönüm noktası oldu. Arkasından ‘demokratik açılım süreci’, ‘Milli Birlik, Kardeşlik projeleri’, son olarak da ‘Çözüm Süreci’ hep aynı şeyleri yapmaya çalıştık; silahlar insin, gönüller birleşsin, kim ne istiyorsa her şeyi isteyebilsin, konuşabilsin, özgürce ifade edebilsin ama eller tetiğe gitmesin, çocuklar dağa çıkmasın.

  HER YERDE KONUŞURUZ

  Bizimle konuşmak isteyenle konuşuruz. Bizimle bir şeyi herhangi bir şekilde istişare etmek, tartışmak isteyenle, Mecliste, özgür ortamda her yerde tartışırız. Ama, Moğol ruhu gibi, Haçlı yaklaşımı gibi, sömürgeci anlayış gibi, son kalemizi yıkmak isteyenlere, millet olarak bizim aramıza nifak sokmak isteyenlere karşı konuşacağımız tek dil, milletin birliği ve beraberliği dilidir. Eğer milletin birliği ve beraberliği, bu son kalenin mevcudiyetine yönelik bir tehdit söz konusu olursa, yüreğimiz ne kadar muhabbetle doluysa, bileğimiz de o kadar kudretle bezenmiş ve bilenmiştir.

  HALKIMIZIN DESTEĞİYLE BAŞARDIK

  Bugün bu mücadele yeni bir aşamaya geldi. Kırsalda, mücavir alanlarda umduklarını bulamayanlar, bu sefer şehirlerimizi, ilçelerimizi barikatlarla, çukurlarla, mayınlarla yaşanmaz hale getirmeye çalıştılar. Bu mücadele başarılı olduysa, en önemli başarı sırrımız sadece güvenlik güçlerimizin gayretiyle değil, halkımızın yanımızda olmasıyla başarılı olduk. Bölgedeki bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.
  Mardin Artuklu Üniversitesi’nde ‘Terörle Mücadele Eylem Planı’nı açıklayan Davutoğlu daha sonra Yeşilli ilçesinde vatandaşlara seslendi. Davutoğlu, bugün de Kazakistan’ın başkenti Astana’da temaslarda bulunacak.

   

  Huzur eylem planı

  İl ve ilçelerde terör örgütüne vurulan ağır darbenin ardından bu kez ‘huzur seferberliği’ başlatıldı. Başbakan Davutoğlu’nun açıkladığı 10 maddeden oluşan Terörle Mücadele ve Rehabilitasyon Eylem Planı’na göre, terörden zarar gören ilçelerde hızlı bir dönüşüm başlatılacak. Her aileye destek programı uygulanacak, her türlü ihtiyaçlar karşılanacak. Öğrenciler KYK yurtlarında ücretsiz kalabilecek. Yaz boyu Türkiye’nin her yerinde ‘gençlik kampları’ kurulacak. Milli birlik ve kardeşlik anlamında yeni bir dönem başlayacak. Bütün illerde ve ilçelerde, sivil toplum kuruluşlarından, kanaat önderlerinden, o bölgede herkesin saygı duyduğu insanlardan oluşan İstişare Meclisi kurulacak. Davutoğlu’nun Mardin Artuklu Üniversitesi’nde Kardeşlik Buluşmaları konferansı’nda açıkladığı 10 temel esasa dayanan Eylem Planı şöyle:

  1 MİLLET-DEVLET ARASINDAKİ FARK KALKACAK

  * Bu dönemde, geçmişte olduğu gibi millet vicdanı ve hikmetiyle devlet aklı birleştirilecek.
  * Millet ve devlet arasındaki farklar tümüyle ortadan kalkacak.
  * Parçalayıcı ulusçuluk anlayışı yerine birleştirici, bütünleştirici millet anlayışı ve insan odaklı devlet anlayışı getirilecek.

  2 KAMU DÜZENİ İNŞA EDİLECEK

  * Kamu düzeni inşa edilecek.
  * Kamu düzenini kim tehdit ederse, hangi gerekçeyle olursa olsun durdurulacak ve engellenecek.
  * Teröristle halk ayrılacak.
  * Halka şefkat, teröriste kudret ile muamele edilecek.
  * Tek tipçi bir anlayışla halkı kendisine köle etmeye çalışanlara izin verilmeyecek.

  3 KAPSAMLI DEMOKRATİK REFORM SÜRECİ

  * Başta yeni anayasa olmak üzere Türkiye’nin bütün vesayet kurallarının değiştirilecek.

  4 SOSYAL SEFERBERLİK

  * Bütün yaralar sarılacak.
  * Yerinden göç etmek durumunda kalmış her bir ferdinin yarasını sarılacak, gözyaşları dindirilecek, geleceğe en iyi şekilde hazırlanacak.
  * Aile Sosyal Destek Programı bölgeden başlatılacak. Her bir aileye destek programı uygulanacak.
  * Her türlü ihtiyaçlar karşılanacak.
  * Sur’dan, Cizre’den, Silopi’den çıkıp otellerde ya da evlerde kalmak durumunda olanlara, her ay düzenli kira yardımı yapılmaya devam edilecek.
  * Yakılıp yıkılan okullar imar edilecek.
  * Hasteneler, sağlık tesisleri tekrar imar edilecek.
  * Başbakanlığa direkt müracat edilebilecek mekanizmalar kurulacak.
  * Öğrenciler KYK yurlarında ücretsiz kalabilecek.
  * Yaz boyu Türkiye’nin her yerinde ‘gençlik kapmları’ kurulacak.
  * Sağlıkta eksik olan hususlar tamalanacak.

  5 BÖLGE EKONOMİSİ AYAĞA KALKACAK

  * 13 yıl içinde ayağa kaldırılan bölge ekonomisi daha da güçlendirilecek.
  * Bütün vatandaşların terörden kayıpları telafi edilecek.
  * İletilen her talep yerine getirilecek.
  * Doğu ve Güneydoğu’da işveren ve sigortalıların ödeme güçlüğü nedeniyle oluşan prim borçları, hiçbir gecikme zammı ödenmeksizin ertelenecek.
  * Esnaf ve sanatkarların Halkbank kredi ödemeleri ertelenecek.
  * Çiftçilerin herhangi bir ödemesi varsa ertelenecek.
  * Çiftçilere ve esnafa faizsiz kredi sağlanacak.
  * İstihdam artışını sağlayacak şekilde yepyeni bir hamle başlatılacak.
  * 2016-2018 arasında sadece GAP bölgesine 26,5 milyar Türk lirası yatırım yapılacak.

  6 MEKANIN İHYASI

  * Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yeni bir yasal düzenleme yapacak.
  * Mardin, Diyarbakır, İznik, Amasya, Sivas, Kırşehir gibi doğu ve batıdaki bütün tarihi dokuya sahip şehirlerde, ihya çalışması yapılacak.
  * Diyarbakır ve Sur tarihi özellikleriyle yeniden inşa edilecek.
  * Çukurlar, mayınlar, bozulan isale hatları, kanalizasyonlar, arıtma tesisleri elden geçirilecek.
  * Yollarırehabilite edilecek.

  7 İLETİŞİM BİRİMLERİ OLUŞTURULACAK

  * Algı operasyonlarına karşı bütün valiliklere, kaymakamlıklara talimat verildi.
  * Her yerde bir iletişim birimi oluşacak.
  * Ulusal ve uluslararası düzeyde bütün bir dünyaya olan bitenle ilgili en etkin iletişim stratejileriyle bilgiler aktarılacak.

  8 YASAL İDARİ DÜZENLEMELER

  * Yeni yasal ve idari düzenlemeler yapılacak.
  * Yerel yönetimlerin yetkileri genişletilecek.
  * Yerel yönetimlerin istismar edilmesine izin verilmeyecek.
  * Terör unsurlarını istihdam etmeye yönelik bir yaklaşıma izin verilmeyecek.
  * Yapılan her harcamanın en etkin bir şekilde denetlenecek.
  * Terörü teşvik eden, terörü, şiddeti kullanan kim olursa olsun bürokraside de olsa bu anlamda kamu hizmetini istismar ederek, terörü teşvik etmelerine asla izin verilmeyecek.
  * El yapımı patlayıcılar ve diğer silahlı şiddet unsurlarına dönük her türlü idari tedbiri alınacak.
  * Türkiye silahtan ve patlayıcı maddelerden arındırılacak.
  * Elinde silah olan kimseyi muhattap alınmayacak.

  9 İSTİŞARE MECLİSİ KURULACAK

  * Milli birlik ve kardeşlik anlamında yeni bir dönem başlayacak.
  * Bütün illerde ve ilçelerde, sivil toplum kuruluşlarından, kanaat önderlerinden, o bölgede herkesin saygı duyduğu insanlardan oluşan İstişare Meclisi kurulacak.

  10 BİRLEŞTİRİCİ RUH HAREKETİ BAŞLATILACAK

  * Sadece Türkiye’de değil, bütün Ortadoğu’da yeni bir kardeşlik dönemi başlatılacak.
  * Ortadoğu, Balkanlar, Kafkaslar bütün bu bölgede kapsamlı bir birleştirici ruh hareketi başlatılacak.

  Şimdi yaraları sarma zamanı

  Başbakan ve beraberindeki heyet, Eylem Planı’nın açıklanmasının ardından cuma namazını da Mardin Ulu Cami’de kıldı. Cuma namazını, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez kıldırdı. Görmez, okuduğu cuma hutbesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bugün bütün camilerde “Şimdi Yaraları Sarma Zamanı” kampanyasını başlattıklarını, bu kampanyanın manevi boyutunun çok daha önemli ve büyük olduğunu belirtti.