Başparmaklarıyla kulaklarının dışlarını meshetti

149

Ebu Dâvud’un bir rivâyetinde şöyle gelmiştir: “… Sonra başını meshetti. Şehadet parmaklarını kulaklarına soktu. Başparmaklarıyla kulaklarının dışlarını meshetti. Şehadet parmaklarıyla kulakların içini meshetti…” Rivâyetin sonunda şu ifâde var:

“Abdest işte böyledir. Kim buna ziyadede bulunur veya bundan eksiltme yaparsa kötü bir iş yapmış ve zulmetmiş olur yahut zulmetmiş ve kötü bir iş yapmış olur.”

Ebü Dâvud, Tahâret 51, (135).

Nesâi’nin rivâyetinde özetle şöyle denmiştir: “… Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a bir bedevi geldi ve ondan abdest hakkında sordu. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm abdestin alınışını, uzuvları üçer sefer yıkayarak gösterdi, sonra şöyle söyledi: “Abdest işte böyledir. Kim buna ziyâdede bulunursa kötü bir iş yapmış, haddi aşmış ve de zulmetmiş olur. ”

Nesâi, Tahâret 105, (1, 88).