Gülen Deccal mi? Şok benzerlik!

  216

  FETÖ lideri Fetullah Gülen ile birçok Hadis’lerin uyuşması dikkat çekiyor.
  deccalgulenmi

  1- Deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek 
  Kaynak: İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077; İbn Kesir, el-Fiten ve’l-Melahim, 1/32.

  2- Deccal bir süre sonra kendini Rab ilan edecek
  Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38635; Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20828 İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077

  3- Deccal ağlayıp inleyen, üzüntülü, kederli bir görüntüye sahiptir.
  Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38791; İbn Mace, Sünen, hadis no: 4074.

  4- Deccalin karargahı köşk şeklinde bir Hristiyanların manastırıdır.
  Kaynak: Suyuti, Dibac ale’l-Müslim, 6/261; Müslim, hadis no: 2942; Avnu’l-Mabud, 11/317; Es-Sünen el-Varide Fi’l-Fiten, 6/1149.

  5- Deccalin karargahı güneşin batım tarafında bir adada bulunacak.
  Kaynak: Suyuti, Dibac ale’l-Müslim, 6/261; Müslim, hadis no: 2942; Avnu’l-Mabud, 11/317; Es-Sünen el-Varide Fi’l-Fiten, 6/1149.

  6- Deccal bütün ruhu canı ile, her şeyi ile yalancıdır, hakikati farklı suretlere sokup işin içinden çıkılamayacak duruma getirendir.
  Hadis-i şerif

  7- Deccalin her şeyden çok şikayet eden bir görüntüsü vardır.
  Kaynak: İbn Mace, Sünen, hadis no: 4074; İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38791.

  8- Deccal ayaklarının arası ayrık şekilde yürüyecek.
  Kaynak: Ebu Davud, hadis no: 4320; Mervezi, el-Fiten, 2/519.

  9- Deccalin askerleri kendilerini birşeylerin arkasında gizleyen tipler olacak(takiyye, gizleme)
  (Hadis meali)
  Ebu Davud hadis no:4328, Müslim hadis no: 2942

  10- Deccal ve askerleri aşırı iftiracı ve hakikatları çarpıtan kimseler olacak
  (Hadis meali)
  Kaynak:ithafu’l-cemaa bima var fi’l-fiten ve’l melahim 3/85

  11- Deccalin askerleri bütün ruhları ile deccale casusluk yapan casus kişiler olacak.
  (cessase hadis)
  Kaynaklar : Ebu Davut hadis no:4328
  Müslim no:294
  islamlarda çıkar aldatmakla iş görür..!

  12- “Kim deccalı duysa ondan yüz çevirsin.Vallahi, kişi onu mü’min zannederek ona tabi olur. Sevk ettiği şüpheli şeylerin ardına düşer.”
  (Ebu Davud, Melahim, Hadis No: 4319)

  17- Deccale inanan, onu tasdik edip ona tabi olanlar ne kadar salih amel işlerlerse işlesin hiçbir fayda vermeyecek,deccali yalanlayanlar ise geçmişte işledikleri günahları affedilecek.
  Kaynak: el-Müstedrek, 1/330; Taberani, Mucemu’l-Kebir, hadis no: 6815

  18- Tahkiki imana ermiş olanlar “Bu herif her şeyi ile yalancıdır ve Allah Rasulü (SAV) bize sizden haber vermişti ve bizi ve evlatlarımızı uyarmıştı. Sizin bizim yanımızda yeriniz yok. Sizler sadece şeytan ruhlu kimselersiniz;bu deccal de Allah’ın cc. düşmanıdır.” diyecekler.
  Kaynak: Mervezi, el-Fiten, 2/538.
  “imanî şiddet-i zeka”
  i.i’caz

  20- Deccali bu kadar büyülten ve yücelten askerlerinin ona olan sevgisi olacak.
  Kaynak: el-Müstedrek, 4/507

  21- Müminler deccalden büyük zarar görecekler.
  Kaynak: İshak b. Raveheyh, Müsned, hadis no: 262

  22- Deccal kendine uyanları zengin edecek, uymayanları batıracak. 
  Kaynak: İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077.

  23- Deccale en çok tabi olanlar Yahudiler ve kadınlar olacak
  Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38633; Taberani, Mucemu’l-Kebir, hadis no: 8409.

  24- Deccalin askerleri arasında Mecusiler, Hristiyanlar ve acemler de olacak.
  Kaynak: İbn Kesir, el-Fiten ve’l-Melahim, 1/60.

  25- Deccalin ordusuna müşrikler, kafirler, münafıklar ve fasıklar katılacak.
  Kaynak: el-Müstedrek, 4/542; Müslim, hadis no: 2943;

  26- Deccale tabi olacak olan müslümanlar günde üç vakit namaz kılanlar yani namazları vaktinde kılmayıp cem ederek kılanlar olacaklar.
  Kaynak: el-Müstedrek, 4/468

  27- İslam ümmetinden deccale tabi olanlar Kur’an’ı okuyan ama ondan bir şey anlamayan kimseler olacak.
  Kaynak: Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20790; Müstedrek, 4/486

  28- Deccalin askerlerinin bir bölümü İslam ümmetinden olacak.
  Kaynak: Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20825

  29- Yeryüzündeki etkisi, fitnesi ya da hakimiyeti, 40 yıl, ay ya da gün sürecek.
  Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38661; Müslim, hadis no: 2940.

  Kaynak: MyGaste.com