Kadının Aklı Ve Dini Neden Eksiktir?

641

israfil-balcı-inkar-tahrif-2Kadının aklı ve dini eksik mi?

Neden eksik?

Yahutta eksik olan ne?

Bu ifadelerin manaları nedir?

İsrafil Balcı isimli şahsın Kur’an ve Sünnet’e karşı tavırların dosyasını açtık. İnkar ettiği hadisler, tahrif ettiği ve netice de inkar etmiş olduğu ayetleri bir bir açıklamaya devam edeceğiz.

Niye “düşmanlıklar dosyası” diyorsunuz? Daha yumuşak bir dil ile doğruları gösterseniz iyi olmaz mı diyecek olanlarınızın sayısı asla az olmayacakır. Bunda haklısınız!

Fakat biz daha önce onu defalarca uyardık. Dinlemedi! Hatta o ilim yolunu değil, hakaret yolunu seçti.

İsrafil Balcı derken, isminin önünde Prof. Dr. Yazan markalı bir adamdan bahsediyoruz. Tezlerini Tarih, eh tamamını yazalım, İslam Tarihi üzerine vermiş. Tez konularını araştırmadım.

Hal bu iken, bu zat tarihten başka her yere girip çıkmış. Bu huyu halen devam ediyor.

Balcı, akademik kariyerine uygun(!) olarak yayınladığı ve sizin de gördüğünüz karikatür resimde şöyle diyor:

“Kadının aklı ve dini eksiktir” “Ebu Davud 4679; Müslim, İman 132 (79); Buhari, Hayız 6.)

Bu resimde iyice bakıldığında büyük alay konusu var! Oraya girmeyeceğim.

Bizim akademisyenimize göre bu hadis uydurma! Bir peygamber kadına nasıl aklı kısa ve dini eksik der? Bu durumda bu hadis uydurmadır ayağına yatar bay Balcı!..

Markasına yakışır bir şekilde, hadisin tamamını verse, o zaman “bu hadis uydurmadır” iftirasını atamayacaktır. Onun zaten aklından başka hiçbir konuda delili yoktur ve olmamıştır da. Burada da aklına göre hüküm verir.

İftirasının tutması, genç ve eğitimsiz dimağları Allah yolundan saptırmak için hadisin tamamını söylemediğini düşünmek zorunda kalabiliriz. Çünkü cevabını aradığını sandığımız ya da bizim cevap almak için soracağımız soruların tamamının cevabı hadisin içerisindedir.

Bay prof. bir yandan da bizi yanlışa sürüklemenin hesabını yapıyor olmalı ki, okuyup yazması olmayan bir insanın davranışını sergilemekten geri durmuyor.

 

İŞTE O İÇERİSİNDEN DÖRT KELİME SEÇİLİP HADİS DİYE BİZE SERVİS EDİLEN HADİS-İ ŞERİFİN TAM MEALİ:

 

….Bize Muhammed ibn Ca’fer haber verip şöyle dedi: Bana Zeyd –ki o, Eslem’in oğludur- İyâd ibn Abdillah’tan; o da Ebû Saîd Hudrî’den haber verdi. O şöyle demiştir: Bir kurban yahut ramazan bayramınd Rasûlullah (s.a.v.) yanımıza, namaz kılınacak musallaya çıktı. Kadınların yanına uğradı da:

“Ey kadınlar, sadaka veriniz istiğfarı çok yapınız. Çünkü bana cehennemlikler gösterildi, çoğu sizler idiniz.”

Bunun üzerine o kadınlar: “Ya Resulallah, bizler ne yaptık da cehennemliklerin çoğu bizden olmuş.” diye sordular.

Resulullah (a.s.m.) şöyle cevap verdi:

“Çünkü sizler ötekine berikine çokça lanet eder, kocalarınıza karşı nankörlükte bulunursunuz. Ne gariptir ki, kendine hakim akıllı ve dinine bağlı bir kimsenin aklını, sizin kadar eksik dinli hiçbir kimsenin çelebildiğini görmedim.”

Kadınlar tekrar sordular: “Aklımızın ve dinimizin noksanlığı nedir, Ya Resulullah?”

Resulullah (a.s.m.) “Kadının şahitliği erkeğin şahitliğinin yarısı değil midir?” diye sordu.

Kadınlar “Evet!..” cevabını verdiler. Resul-i Ekrem Efendimiz izah etti ve tekrar sordu:

“İşte bu aklın eksikliğinden hayız gördüğü zaman [günlerce bekler] namaz kılmaz, Ramazan`da bir müddet oruç tutmaz değil mi?”

Kadınlar, “Evet!..” dediler.(1)

Şimdi sizlere ve muhatabımıza tekrar soralım. Bu hadiste anlaşılmayan bir yer var mı? Yok!

Sorup da, cevabını yine o hadisin içerisinde bulamadığımız bir soru var mı? O da yok!

Öyle ise bu adam ve aynı sazı tıngırdatan insanların benim sünnetimden ne alıp veremedikleri var?

Bu sorunun cevabını da onlara bırakalım.

Muhammed Mücahid Okcu

www.muhammedmücahid.com

……………………………………………

  • [Hadis için bk. Buhârî, Hayz 6, Zekat 44, İman 21, Küsûf 9, Nikah 88; Müslim, Küsûf 17, (907), İman 132, (79); Nesâî, Küsuf 17, (3, 147); Muvatta, Küsuf 2, (1, 187)]