Hadis

Resülullah aleyhissalâtu vesselâm bir seriyye göndermişti…

Hz. Sevbân radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm bir seriyye göndermişti. Askerler soğukla karşılaşıp üşüdüler. Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’a döndükleri zaman, onlara sarıklarının ve mestlerinin üzerine meshetmelerini emretti.”

Read More »

Hayır, olmaz, su ile saça değmelidir

Hz. Câbir radıyallahu anh’tan anlatıldığına göre, kendisine sarık üzerine meshetmekten sorulmuştu. Şu cevabı verdi: “Hayır, olmaz, su ile saça değmelidir!” Muvatta, Tahâret 38, (1, 35)

Read More »

Ökçe ve ayak çukurlarının ateşte vay haline

Tirmizi der ki: “Resülullah aleyhissalâtu vesselam’dan şöyle rivâyet edildi”: “Ökçe ve ayak çukurlarının ateşte vay haline.” Tirmizi, Tahâret 31, (41).

Read More »

Müslim’in bir diğer rivayetinde şöyle denir…

Müslim’in bir diğer rivayetinde şöyle denir: “Halk ikindi namazı sırasında acele etti ve bir kısmı alelacele abdest aldı. Biz onlara ulaştık. Ökçelerine su değmemiş, parlıyordu.” Bunun üzerine Aleyhissalâtu vesselâm: “Ökçelerin ateşte vay hâline! Abdesti tam alın!” buyurdular.” Müslim, Tahâret 26, (241).

Read More »

İbnu Amr İbni’l-As radıyallahu anhümâ anlatıyor

İbnu Amr İbni’l-As radıyallahu anhümâ anlatıyor: “Beraber olduğumuz bir sefer sırasında, bir ara Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bizden geride kaldı sonra tekrar kavuştu. Bu sırada namaz vakti girmişti. Bizler de abdest alıyor, ayaklarımıza meshediyorduk. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm yüksek sesle nida etti: “Ökçelerin ateşte vay hâline!” Bunu iki veya üç kere tekrarladı.” …

Read More »

Ebu Dâvud’un bir diğer rivâyetinde…

Ebu Dâvud’un bir diğer rivâyetinde Resülullah’ın ashabından biri şöyle anlatır: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, ayağının sırtında dirhem büyüklüğünde bir kısma su değmemiş olduğu halde namaz kılmakta olduğunu görmüştü, derhal abdesti ve namazı iade etmesini emretti.” Ebu Dâvud, Tahret 173.

Read More »

Hz. Câbir radıyallahu anh anlatıyor

Hz. Câbir radıyallahu anh anlatıyor: “Hz. Ömer radıyallahu anh bana şunu söyledi: “Bir adam Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’a gelmişti. Bunun abdest almış fakat ayaklarının üzerinde tırnak kadar bir yeri yıkamadan bırakmış olduğunu gördü. ResüluIlah aleyhissalâtu vesselâm, adama derhal müdâhaIe etti: “Git abdestini güzel kıl!” Adam gidip yeniden abdest aldı, sonra namazını …

Read More »

Ebu Ümame radıyallahu anh anlatıyor

Ebu Ümame radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselam abdest aldı ve bunu, yüzünü üç, ellerini üç sefer yıkayarak, “Kulaklar baştandır” deyip başını da üç sefer meshederek yaptı.” Hammâd der ki: “Bu rivâyette geçen “Kulaklar baştandır” ibaresi, Ebu Ümme’nin sözü mü yoksa Resülullah’ın sözü mü bilemiyorum.” Tirmizi, Taharet 29, (37); Ebu …

Read More »

Başını meshetti, başın öne gelen kısmını da…

Ebu Dâvud’tan rivayette: “…Başını meshetti, başın öne gelen kısmını da, arkaya gelen kısmını da, şakaklarını da, kulaklarını da birer birer meshetti.” Ebu Dâvud, Tahâret 50, (129). Bir diğer rivâyette: “Elinde arta kalan su ile başını meshetti ” denmiştir. Ebu Dâvud, Tahâret 50, (130).

Read More »

Başın tamamını meshetti…

Ebu Dâvud’tan rivayette: “Başın tamamını meshetti. Bunu, başın tepesinden başlayıp saçın döküldüğü her tarafa ulaşacak şekilde saçın şeklini bozmadan icra etti” denmiştir. Ebu Dâvud, Tahâret, 50 (128).

Read More »
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com