İslam Tarihi

III. GIYÂSEDDIN KEYHÜSREV (1266-1284)

Kiliç Arslan’in bu feci akibeti üzerine 6-10 yaslarinda bulunan oglu Giyaseddin Keyhüsrev tahta çikarildi. Kadi Nureddin ile Üstadü’d-Dâr Eminüddin Isfahanî onun egitimiyle görevlendirildi. Muineddin Pervâne emîr olarak devletin önemli makamlarina kendi adamlarini getirmisti. Ancak vezir Fahreddin Ali (Sahib Ata) makamini muhafaza ediyordu. Bir müddet sonra Pervâne’nin adamlari onu da gözden …

Read More »

IV. RÜKNEDDIN KILIÇ ARSLAN (1262-1266)

II. Giyaseddin Keyhüsrev’in ortanca oglu olan Kiliç Arslan Göyük Han’in tahta çikis merasimine katilmis ve ondan aldigi yarligi ile dönüste Sivas’ta agabeyi II. Izzeddin Keykâvus’u azlederek yerine kendi geçmisti. Ancak Celâleddin Karatay taht kavgalarina son vermek düsüncesiyle üç kardesi, birlikte Sultan ilân etmeyi daha dogru buldu. Ihtirasli devlet adamlarinin müdahaleleriyle …

Read More »

II. IZZEDDIN KEYKÂVUS (1246-1262)

II. Giyaseddin Keyhüsrev öldügünde geride çocuk yasta üç oglu kalmisti. Bunlardan 11 yasindaki Izzeddin Keykâvus’un annesi hristiyan bir ailenin kizi olan Berduliye Hatun idi. 9 yasindaki Rükneddin Kiliç Arslan’in annesi bir hristiyan, 7 yasindaki Alâeddin Keykubad’in annesi ise Gürcü Hatun idi. Sultan II. Giyaseddin çok sevdigi Gürcü Hatun’dan dogan Alâeddin …

Read More »

II. GIYASEDDIN KEYHÜSREV (1237-1246)

I. Alâeddin Keykubad’in büyük oglu olan II. Giyaseddin Keyhüsrev’in annesi Mah-peri Hatun Alaiye (Kalonoros) hakimi Kirfard’in kizidir. I. Alâeddin Keykubad onunla evlenirken dinine karismayacagina söz vermisti. Bununla beraber müslüman Selçuklu sarayinda yasayan bu hristiyan hatun daha sonra kendi istegi ile Islâmiyeti seçmis, dindarligi ve hayirseverligi ile ün yapmistir. II. Giyaseddin …

Read More »

I. ALÂEDDIN KEYKUBAD (1220-1237)

I. Giyaseddin Keyhüsrev’in ortanca oglu olan I. Alâeddin Keykubad babasinin Istanbul’dan dönüp tahta çikmasi üzerine Tokat’a melik tayin edildi ve babasinin ölümüne kadar orada kaldi. I. Giyaseddin Keyhüsrev’in ölümü üzerine devlet adamlari Izzeddin Keykavus’u sultan ilân edince Alâeddin Keykubad kardesine karsi taht kavgasina giristi. Amcasi Tugrul Sah ve Ermeni krali …

Read More »

I. IZZEDDIN KEYKÂVUS (1211-1220)

Sultan I. Giyaseddin Keyhüsrev’in büyük oglu Izzeddin Keykâvus babasi ile birlikte Istanbul’da gurbet hayati yasamis ve bu sirada atabeg Emîr Seyfeddin Ay-aba tarafindan egitilmistir. Giyaseddin Keyhüsrev Anadolu’ya dönüp ikinci defa tahta geçince onu Malatya’ya melik tayin etmis ve Seyh Mecdeddin Ishak’i da onun ögretmeni olarak görevlendirmisti. Izzeddin Keykâvus babasinin ölümü …

Read More »

I. GIYASEDDIN KEYHÜSREV’IN IKINCI HÜKÜMDARLIGI (1205-1211)

Giyaseddin Keyhüsrev Konya’yi kardesi Süleyman Sah’a biraktiktan sonra uzun ve macerali bir hayat yasadi. Dokuz yil sürecek bir gurbet hayatina baslayan Giyaseddin Keyhüsrev, Konya’dan Sis’e (Kozan) gitmis ve orada Ermeni krali Leon tarafindan karsilanmis ve büyük bir hüsnü kabul görmüstü. Daha sonra Elbistan’a hareket eden Giyaseddin Keyhüsrev burada da kardesi …

Read More »

II. SÜLEYMAN SAH (1196-1204)

II. Kiliç Arslan’in en kuvvetli ogullarindan biri olan süleyman Sah Konya’yi ele geçirmek için plânlar yapmaya basladi. Kardeslerine gönderdigi mektuplarda tahta çiktigi takdire kendilerini bulunduklari yerlerde melik olarak birakacagini vaad etti. Böylece onlarin da destegini saglayip Kayseri-Aksaray yolu ile Konya’ya yürüdü. Sehri dört ay kusattiktan sonra Giyaseddin ile anlasti. Buna …

Read More »

I. GIYASEDDIN KEYHÜSREV (BIRINCI HÜKÜMDARLIGI, 1192-1196)

II. Kiliç Arslan’in ölümü üzerine küçük oglu ve veliahdi Giyaseddin Keyhüsrev Selçuklu tahtina geçti. Annesi Bizans imparator ailesine mensup bir kadindi. Kiliç Arslan ülkeyi taksim ettigi sirada onu Uluborlu’ya melik tayin etmisti. Babasinin ölümünü bir süre gizledikten sonra sultanligini ilân etti. Kardesleri kendisini sultan olarak tanimamakla beraber saltanat hukukunu çignemeye …

Read More »

II. KILIÇ ARSLAN (1155-1192)

Sultan Mesud’un ölümü üzerine yerine veliaht tayin ettigi büyük oglu II. Kiliç Arslan geçti. Elbistan meliki olan Kiliç Arslan babasi ile beraber pek çok sefere katilmis ve tecrübe kazanmisti. Sultan Mesud ölecegini hissedince büyük bir merasim düzenleyip Kiliç Arslan’i bizzat tahta çikardi ve biat etti. Diger ogullarini da melik olarak, …

Read More »
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com