Makaleler

Dünya işleri kafanızı karıştırmış

AYET-İ KERİME “Kim Allah’a ve Resulüne itaat eder, Allah’tan korkar ve O’na karşı gelmekten sakınırsa, işte onlar başarıyı elde edenlerin ta kendileridir. (Nur, 24 / 52) HADİS-İ ŞERİF “Kim bir ayıp görür ve onu örterse, diri diri gömülmüş bir kızı ihya etmiş gibi olur.” (Ebû Dâvud, Edeb 45)   Müslümanlar İslam’ı …

Read More »

Nasıl dayanacaksınız ateşe?

Dünyanın birçok yerinde Müslümanlar sıkıntı içinde. İnsanların açlıktan kemikleri sayılıyor. Zulüm görüyorlar, öldürülüyorlar. Biz ise rahatlık, bolluk içindeyiz. 40 çeşit yemek yiyoruz. Buna rağmen zikir yok, salavat yok, istiğfar yok. Öbür tarafı kimse düşünmüyor. Şu dün­ya­da ra­hat­lık bat­tı bi­ze. Evi­miz­de du­ra­mı­yo­ruz. So­ğuk, sı­cak, se­ri­n… Sı­ca­ğa da­ya­na­mı­yo­ruz, so­ğu­ğa da­ya­na­mı­yo­ruz. “Yas­tık bi­raz yük­sek ol­du boy­num …

Read More »

Fatih Sultan Mehmed ve İstanbulun Fethi 29 Mayıs 1453

“İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.”[1] *** Hz. Peygamber (s.a.s)’in vefatından sonra, İslam toprakları fetih hareketleriyle oldukça genişlemiştir. Emevilerle başlayan İstanbul muhasaraları ise 1453’te Fatih’in İstanbul’u fethine kadar sonuçlanamamıştır. İstanbul, coğrafi konumunun özelliği dolayısıyla tarih boyunca siyasi, askeri ve ticari açıdan hep …

Read More »

Namazda kalbin niyetiyle yetinmeli

Kalple niyet, herkese göre farzdır. Bu durumda insanlar, kalplerinin hangi namaza niyet ettiğinden gafil bir halde, dil alışkanlığı ile niyet ederlerse, bu namazın caiz olmayacağı da herkes tarafından kabul görmektedir. O halde kişi, her işte olduğu gibi bu konuda da sünnete uymalı ve kalbin niyetiyle yetinmelidir, dili bu işe karıştırarak …

Read More »
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com