Müslümanların Okumaları Gereken Kitaplar

721

images (17)SORU:

Müslümanların ilk etapta okumaları gereken bir kitap listesi verebilir misiniz?

CEVAP:

Her  Müslümanın mutlaka okuması gereken temel kitapları elimizden geldiği kadar burada yayınlamaya ve siz ziyaretçilerin hizmetine sunmaya çalışacağız. Böylece insanımız öncelikli olarak hangi kitapları okuması gerektiğini öğrenecek, zaman kaybına fırsat vermemiş olacaksınız.

Öyle ise hemen başlayalım:

 

1-   KUR’AN’I KERİM

 

Her Müslüman öncelikle Kur’an’ı Kerimi öğrenmeli. Bu o kadar zor değil. İlkokulu (5 yıllık) bitirmiş bir insana en geç bir ayda Kur’an’ı Kerimi öğretirim. Yani her isteyen kısa zamanda Kur’an okumayı öğrenir.

Halbuki bugün yazılı Elif Ba kitaplarının yanında sesli ve görüntülü yayınlar da mevcuttur. Yani Kur’an öğrenimi bugün daha da kolaylaşmıştır.

Ben, yirmi beş yıldan beri Kur’an Öğretimi konusunda telefonu kullanıyorum. Öğrencilerim ders çalışırken takıldıkları yerde telefonu açıyor ve takıldığı yeri bana soruyor. Ben de sorduğu yeri okumak suretiyle öğretmiş oluyorum. Dahası telefonla ders yapıyoruz.

Türkce harflerden okuyarak veya dinleyerek öğrendiğiniz ayet, sure ve duaları Kur’an’ı Kerimi öğrendikten sonra ne kadar yanlış öğrendiğinizi anlayacaksınız. Bu yüzden zaman kaybetmeden Kur’an’ı Kerimi okumayı öğrenmeye başlayınız.

 

2-   KUR’AN’I KERİM MEALİ

 

Kur’an’ı Kerimi öğrendik, güzel bir şekilde okumaya başladık. Bir de okuduğumuz ayetlerin meallerini anlamaya ihtiyacımız var. Kur’an-ı Kerim’i anlayacak kadar arapça bilmiyorsak, o zaman meallere müracaat etmemiz gerekiyor.

Okuduğumuzu anlamamız ve öğrendiklerimizi hayatımıza tatbik etmemiz gerekiyor. “Türkçesini bilmek gerekir,” ya da “Kur’an-ı Kerim’i Türkçe’sini okumakta sakınca yok” derken, bazen söyleyenler yanlış anlatıyor veya yanlış anlamaya sebebiyet veriyor, bazen de dinleyenler yanlış anlıyorlar.

Bir kere hiçbir alfabe Kur’an Alfabesi’nin yerini tutmaz. Kur’an Alfabesi’nde harflerinin okunuşları, mahreç yerleri (ağzdan çıkış yerleri) harekeleri hiçbir dilde yoktur. Kur’an-ı Kerim’in aslını okuduğumuz takdirde Kur’an okumuş okuruz.

Arapça bilmeyenlar en iyi bildikleri bir dilde Kur’an’ Kerim Meali’ini okuyabilirler. Fakat unutmayalım ki, meal Kur’an-ı Kerim’in yerini tutmaz. Kur’an’ı aslından okumak ibadettir. Namazda ise aslını okumak şarttır.

Sizlere ilk tavsiye edeceğim meal Elmalılı Hamdi Yazır‘ın Kur’an Meali‘dir. Asıl olanı, yani sadeleştirilmemiş olan sizlere biraz zor gelebilir. Fakat Hamdi Yazır merhum meal konusunda hâlâ aşılamamıştır. Diyanet Meali veya ötekilerden birini de seçebilirsiniz.

Fakat, bir kelime Arapça bilmeyen sahte peygamber Evrenesoğlu ve Muharref Tevrat ve Muharref İncil reklamcısı Suat Yıldırım gibi şarlatanların Mealleri‘nden uzak durun.

 

3-   FIKIH

 

a)   İslam İlmihali

 

İster başlangıç olarak kabul ediniz, isterse günlük ibadetler için bir başvuru kitabı olarak bir ilmihal kitabı edininiz. Kolay anlaşılacak bir kitap olarak size Ali Fikri Yavuz’un İslam İlmihali’ni tavsiye ederiz. Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük İslam İlmihali, İbn-i Abidin oğlu Muhammed Alâaddin’in Kaynak İslam İlmihali, Yusuf Kerimoğlu’nun Emanet ve Ehliyet’i gibi ilmihallerden birine sahip olmanız iyi olur.

 

b)   İmam Gazali, İHYA-İ ULÛM’İD-DİN

 

“Kur’an hariç bütün kitaplar kaybolsa İhya-i Ulûm’id-Din bize yeter” denilen bu 4 ciltlik kitaba mutlaka sahip olmanız ve okumanız yerinde olur.

 

4-   HADİS KİTAPLARI

 

Dinimiz İslam’ın ikinci temel kaynağı Sünnet’tir. Hadis-i Şerifleri bir araya toplayıp bize sunan muteber kitaplardan ilk altısına Kütüb-i Sitte, yani altı kitap denmiştir. Hadis Kitapları’nın tamamını elde etmek büyük maliyet külfeti getirmektedir. Ben size bütün sahih hadis kitaplarını içine alanProf. Dr. İbrahim Canan’ın Tercüme ve Şerh ettiği yani hadisleri bir bir açıkladığı 18 ciltlik Kütüb-i Sitte adını taşıyan hadis kitabını tavsiye ederim.

Araştırmacılar, yazarlar, eğitimciler tabiki bütün hadis kitaplarına sahip olmaları gerektiğini çok iyi bilirler.

 

5-   TEFSİR KİTAPLARI

 

Meallerden ayetlerin manalarını anlamamız çoğu kez mümkün olmaz. Ayetleri daha geniş bir biçimde açıklayan kitaplar tefsirlerdir. Birçok tefsir kitabı var, ama size ilk sahip olmanız gereken bir kitap olarak İbn Kesir’in 16 ciltlik eseri olan Hadislerle Kur’an-ı Kerim Tefsiri’ni, yani meşhur adı ileİbn Kesir Tefsiri’ni tavsiye ederim.

Elmalılı Hamdi Yazır‘ın Hak Dini Kur’an Dili adını taşıyan Tefsiri okunmaya değer bir eserdir. Sadeleştirilmiş olanları ne kadar aslını temsil eder bilmiyorum.

 

6-   TARİH KİTAPLARI

 

a)   İslam Tarihi

 

Ta başından bugüne kadar olan İslam Tarihi’ni anlatan kitaplar kütüphanenizin baş eserleri arasında olmalı. Çünkü tarihini bilmeyen milletler, geleceklerine umutla bakamazlar. Benim insanımın her ferdi tarihini de öğrenmelidir. İşe Asr-ı Saadet’i anlatan M. Asım Köksal’ın İslam Tarihi ile başlayabilirsiniz. Sonra Emeviler ve Abbsiler Dönemi ile Osmanlı Tarihini okumanız gerekir.

Osmanlı Tarihi konusuna, Hasırcızade Metin Hasırcı’nın Büyük Osmanlı Tarihi ilk akla gelenlerdendir.

 

b)   Peygamberler Tarihi

 

M. Asım Köksal’ın Peygamberler Tarihi’ni ilk etapta okuyunuz. Peygamberler Tarihi üzerine daha geniş eserler de mevcuttur. Sizleri bir anda kitapların arasında boğmak istemiyorum. O yüzden her dalda bir iki eser tavsiyede bulunmaya gayret ediyorum.

 

c)    Dinler Tarihi

 

Aslında “Dinler” diye bir olgu olmadığı için “Dinler Tarihi” diye de bir tarih olmayacaktır. Bu isimle yazılmış kitapların var olmasına rağmen kitap tavsiyesinde bulunamayacağım. Bu bağlamda sizler,Asrın Yalanı: İbrahim’i Dinler kitabımız yayınlanıncaya kadar Allah Teâlâ’nın ilk peygamber Hz. Adem (a.s.)’dan son peygamber Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimiz’e kadar tek din İslam’ın gönderildiğini aklınızdan çıkarmayınız yeter.

Şimdilik tavsiye ettiğimiz kitaplardan ilk etapta her bölüm için birer kitap edinir ve okursanız iyi olur.

 

7-   DİĞER KİTAPLAR

 

Diğer bütün dallarda okuyacağınız eserlerin seçimini sizlere bırakıyorum

 

Okuyun, Ama Kendinizi Alim Sanmaya Kalkmayın

 

Dağarcığınıza ne kadar fazla bilgi doldurursanız doldurun, mütevazi kalın. Yani öğrendikleriniz sizi kibir, öğünme, alimlik taslama gibi hastalıklara sevketmesin. Bilakis öğrendikçe mütevaziliğiniz artsın.

Öğrendikçe eski halinizi hatırlayın, ne kadar cahil olduğunuzu düşünün. Öğrenmenin mükafaatını yukarıda saydığım ve sayamadığım hastalıklara kurban etmeyin.

 

Fetva Vermeye Kalkmayın

 

Eline iki kitap verip binbir yalvarmayla okuttuğumuz birçok kişinin üç be ay sonra alim kesilip fetva vermeye başladığını gördük. Bu büyük bir yanlış.

Çünkü fetva verme makamına yükselmek için icazet yani yetki gerekiyor. Cumhuriyet Dönemi İslam’a Düşmanlık yapma dönemi kabul edilip makam sahiplerinin İslam’ı yoketme gayreti neticesinde “fetva makamı” da lağvedilmiş, bu makam ehil olmayanların hatta Kur’an-ı Kerimi yüzünden bile okuyamayan, bir kelime arapça bilmeyen, fıkıhdan, tefsirden, kelamdan, akaidden, tarihten haberdar olmayanların velhasıl karacahillerin eline geçmiştir.

Ben İlahiyat Fakültesi mezunu olmama rağmen soru sorulduğunda sıkıntı basıyor, ter deryasında boğuluyorum. Cevap yani fetva vermek istemiyorum. Bu konuda Sahabeyi örnek almaya gayret ediyorum. Sahabe yanlış yapmamak için ellerinden geleni yapıyor sorulara cevap vermiyorlardı. Soru sahibini kendilerinden üstün gördükleri sahabelere gönderiyorlardı. Bazen soru sahibi bir yığın sahabeyi dolaştıktan sonra yine ilk müracaat ettiği saahabenin yanında buluyodu kendini.

Yanlış cevap vermiş olurum korkusu, dinleyenin yanlış anlayabileceği korkusu ve tatbikatta yanlış uygulanmalara sebep olma korkusu belimi büküyor. Çünkü vebali çok büyük bir konudur fetva verme işi.

 

Öğrendikçe Sizi İnkara Sürüklemeye Çalışanlar Olur

 

Başta şeytan ve şeytanlaşmış insanlar sizi Allah yolundan uzaklaştırmak için var güçleri ile saldıracaklardır. Sizler öğrendikçe ve Allah’a yaklaşma eğilimi gösterdikçe İblis ve evlatları sizi inkara sürüklemek için bir türlü planı yapacak, akla hayale gelmeyecek oyunlar oynayacaklardır. Aman dikkat!..

Bu kitaplar size bir tavsiye listesidir. Allah izin verirse İslam’ın Temel Eserleri ismini veya buna yakın bir başlığı taşıyacak olan bir yazıyı kaleme almayı düşünüyoruz.

Son olarak Allah Teâlâ ilim ve imanınızı artırsın. Öğrendiklerinizle amel etmeyi nasip eylesin. Şeytan ve avanelerinin imanınıza musallat olmasına fırsat vermesin diyoruz!..

Amin!..