Nesâi’nin bir diğer rivâyeti şöyledir

208

Nesâi’nin bir diğer rivâyeti şöyledir: “… Başını meshetti.” Şû’be, bir defasında alnından başının gerisine kadar (eliyle) işâret etti. Sonra dedi ki: “Ellerini tekrar geri getirip getirmediğini bilmiyorum.”

Nesâi, Tahâret 76, (1, 68-69).