Osmanlı Düşmanlarına!

360

Nutuklarında… Konuşmalarında… Kitaplarında… Velhasıl bütün hal ve hareketlerinde Osmanlı’ya bolca sövdüler, yerdiler, kötülediler ve hakaret ettiler. Tarih sövme ve yerme kitabı değildi, ama bir dirhem insanlık bulaşmamış olanlar kural, kaide ve sınır tanımıyordu. Onlar için herşey mübahtı. Mübah olmayan bir şey vardı onlar için. O da insan olmaktı!

200px-Osmanli_armasi.svgOsmanlı’ya küfredenler üç kısma ayrılıyorlardı.

Birincisi, içimizde ve dışımızda olan katıksız KAFİRLER. İkincisi, küfürlerinden nemalanan SATILIK İNSANLAR. Üçüncüsü de beyin ve akılları çalışmayan, kafalarına uyanlara iman eden ve hareket kabiliyetleri programlanmış KARA CAHİLLER.

Bu üç grup küfürbazlar ordusu bir asır boyu Osmanlı’ya küfrettiler, küfretmeye de devam ediyorlar.

Çok yazık!..

OSMANLI’YA BORÇLUYUZ

Müslüman olsun, Hıristiyan olsun, Yahudi olsun, Ateist ya da Putperest olsun herkes Osmanlı’ya borçludur. Bunu kimse inkar edemez.

Yahudileri beşyüz sene önce İspanya Soykırımı’ndan çekip alan kimdi? OSMANLI!

Ermenileri kuruyup kollayan ve içinde Millet-i Sadıka diye adlandırıp bin yıldan beri koruyup kollayan ve besleyen kimdi? OSMANLI!

Asırlar boyu Arap ve Acemler’e kol kanat gerip onlara ana-babalık yapan kimdi? OSMANLI!

Dünyanın baş belası Doğu Roma İmparatorluğu’nu tarihe gömüp, Batı Roma İmparatorluğu’nu da İtalya’ya hapseden kimdi? OSMANLI!

Gittiği yerlere sadece İslamı götürüp hiçbir millete soykırım ve asimilasyon uygulamadan sadece İslam’ın verdiği hakları veren ve onları kendi iman ve adetleri üzerinde bırakan kimdi? Yine OSMANLI!

Sorular çok, ama ben tek soru ile yetineceğim:Dünyada bugün birçok millet varlığını OSMANLI’ya borçlu değil mi? Osmanlı onların hayatlarını devam ettirmelerinde bir sebep değil mi?

NELER DEMEDİLER?

Lügatlerde yer alan bütün küfür sözleri Osmanlı için kullanıldı. Aşağılandı. Küfredildi. Hakaret edildi. İftira edildi.

Hızını alamayanlar, hain dediler, alkolik, hırsız, yankesici, v.s. dediler. Hatta homolukla bile suçladılar.

Bu kadar nankör bir millet yeryüzünde görülmemişti. Fakat Osmanlı’nın mirasına konanlar bunu da yaptılar. Atalarımıza her türlü kötülüğü yaptılar.

Utanmadılar. Haya etmediler. Yüzleri bile kızarmadı.

BU ZULÜM NİYE YAPILDI

Demirel’e göre, yeni düzenin hakim olabilmesi için Osmanlı’ya her türlü hakaretin yapılması ve kötülenmesi gerekiyordu. Ne biliyor veya kılaklarına kafirler ve şeytan tarafından ne fısıldandıysa onu yapmaları onlardan istenmişti.

Ne elleri, ne dilleri, ne de yürekleri titredi. Çünkü bunlar insanlıktan çıkmışlardı. Onlardan iyi bir hareket, tavır ve insanlık beklenemezdi. Hepisi sahibinin kulu, kölesi, piyonu ve maşası olarak görevlerini yapıyorlardı. Yaptılar…

ECDADINA KÜFREDEN MİLLET

Hemen hemen bütün devletlerden insanlarla tanıştım. Onlarla konuştum. Tarihleri ile ilgili sorular sordum. Araştırdım. Eserler okudum, fakat hiçbir milletin bir tek ferdinden bile ecdatlarına karşı ağzlarından bir tek kötü kelime duymadım.

Hepisi ecdadı ile övünüyor, saygıyla söz ediyor ve toz kondurmuyorlardı. Çünkü onlar, geleceklerini geçmişlerinde görüyorlardı. Sağır, kör ve aklı kıt da değillerdi.

Ya bizimkiler?..

Bizimkilere gelince iki adım geride duraksınız. Veba mikrobu taşıyan insanlardan daha berbat bir hastalığa yakalanmış gibiler. Körler, sağırlar ve akledemiyorlar. Bildikleri tek şey atalarına hakret ve küfür. Hepisi de bu yaptıklarından habersizler.

BİZİM İÇİN HİÇBİR ŞEY YAPMADILAR MI?

Osmanlı’ya küfredenlere sormak gerek! Atalarımız bizim için hiçbir şey yapmadılar mı?

Vatanı, bayrağı ve kültürü bir kenara bırakın, bizleri doğuran ana ve babalarımızın atalarını bin yıllık bir tarih boyunca koruyup kollamaları, nesilden nesile bize kadar gelmelerine sebe olmaları bizim için büyük bir nimet değil mi? O nimeti Allah Teâlâ onlara vermedi mi?

Onlar bizim için her şey yaptılar, ama bizler nankörlükten çıkıp onların bize yaptıklarını göremiyoruz.

ATASINI İNKAR EDEN NESEPSİZLER

Çok acı sözler ettiğimin frkındayım. Fakat ne idüğü belirsiz mahlukların benim atam olan OSMANLI’ya yaptıklarının yanında bir nokta bile değil. Ne olursa olsun, iman ve insanlık dairesinin dışına çıkmamalıyım, ama kantarın topuzunu kaçırır gibi yapmak bu mahluklar için bir dönüm olur diye düşünüyorum.

Neyse!..

Devam edelim.

Hayasızlıkta sınır tanımayanlara onların dili ile konuşmak yerinde olur mu bilmem. Fakat Osmanlı’ya, yani atalarımıza karşı her türlü hayasızlığı yapanlara siz nesiniz, ne kadar hayalı ve nasuslusunuz diye sormak istiyorum!

Gidin, dede, nine, anne ve babalarınızın namus, haya ve ahlaklarına araştırın. Sizler ve eşlerinizin namusu sağlam mı onu düşünün.

Küfür, hırsızlık, yolsuzluk ve namussuzluktan ne kadar uzaksınız onu ölçüp biçin. Ne kadar sütten çıkmış ak kaşıksınız bir düşünün.

Bunları demek istiyorum. “Tencere dibin kara, seninki benden kara” posisyonundan kurtulmalarını ve tevbe etmelerini istiyorum.

Allah’a karşı işlediğiniz -şirk hariç- bütün günahları Allah affeder, ancak kullara yani atalarıma karşı işlediğiniz bütün günahların affedicisi sadece Osmanlı olacak demek istiyorum. Çünkü yaptıklarınız kul hakkına girer ve Allah kul hakkının affını hak sahibine bırakmıştır demek istiyorum.

KENDİNİZDEN EMİN MİSİNİZ?

Ben atalarımdan, yani Osmanlı Hanedanı’ndan eminim. Onlara kefilim. Fakat ey ömrü Osmanlı’ya küfretmekle geçenler!.. Siz, siz kendinizden emin misiniz?

Atalarınızın, anne ve babalarınızın namus, şeref, haysiyet, haya ve ahlaklarından emin misiniz? Onlara kefil misiniz. Siz kendinizden emin ve kendinize kefil misiniz? Sütten çıkmış ak kaşık mısınız?

Bütün bu sorularımıza “EVET” diyorsanız, bir adım öne çıkın ve kendinizi gösterin.

İMANLARINDAN ŞÜPHE EDİYORUM

Bu milletin atası olan Osmanlı’ya küfreden, hakaret eden, iftira eden kim varsa, ben onların imanlarından da, insanlıklarından da şüphe ediyorum. Çünkü Allah Teâlâ buna izin vermiyor. Ben de Allah Teâlâ’nın azap ve gazabına uğramamak ve atalarımın kemiklerini sızlatmamak için o melunlara izin vermiyorum.

Ya tevbe eder, küfürlerinden vazgeçerler, ya da Osmanlı Toprakları’ndan defolup giderler. Bunun üçüncü bir yolu yok! Olmamalıdır da.

Allah ve Rasûlu’ne imanı olan insanlar atalarına küfür, hakaret ve iftira eder mi?

Açık konuşmak gerekirse bunlar Müslüman değil, içimizde asırlar boyu koruyup kollayarak semizleştirdiğimiz kripto kafirlerdir. İsimleri bizden, ama cisimleri kafirlerden olanlar…

Bunlar küfrediyor diye onların kalıbına kanıp benim kardeşlerim de aynı günaha meyletmesinler. Yazık ederler kendilerine.

YA SUSUN, YA DA HUZURLU OLDUĞUNUZ YERE GİDİN!

Şimdi size bir teklifim var.

Ya bir asır boyu yaptığınızı, söylediklerinizi, hakaret ve suçlaamalarınızı ispat edin, ya susun, ya da Osmanlı mirasını terkedip gidin. Sevmediğiniz ve devamlı hakaret ettiğiniz Osmanlı’nın topraklarını niye işgal ediyorsunuz?

Mantıkta iki yol vardır. Fakat sizin için ben yolları üçe çıkardım. Yani sizin yukarıda gösterdiğim üç yoldan birini seçme hakkınız var. Bu kıyağımı da unutmayın.

Ne dersiniz? Var mısınız?

Muhammed M. Okcu

www.muhammedmucahid.com

https://www.facebook.com/MuhammedMucahidOkcu

https://www.twitter.com/muhammedmokcu