Sağ eliyle sol eli üzerine su döktü

208

Yine Ebu Dâvud’un bir diğer rivâyetinde şöyle gelmiştir: “Sağ eliyle sol eli üzerine su döktü, sonra her ikisini de bileklere kadar yıkadı, ve başını üç kere meshetti ” denmiştir.

Ebu Dâvud, Taharet 50, (109). (110).