Suud Bin Ibrahim Es-Sureym – Sesli Hatim Seti

1057

[box type=”note” align=”aligncenter” ]Dinlemek icin ”dinle / indir”e birkere tıklayınız. İndirmek için “dinle / indir”e farenizin sağ tuşuna basıp “Farkli Kaydet” e tıklayıp bilgisayarınız’da istediğiniz alan’a kayit edebilirsiniz.[/box]

Sure No

Sure İsmi

MP3

1

Fatiha Suresi

dinle / indir

2

Bakara Suresi

dinle / indir

3

Al-i İmran Suresi

dinle / indir

4

Nisa Suresi

dinle / indir

5

Maide Suresi 

dinle / indir

6

En’am Suresi

dinle / indir

7

A’raf Suresi

dinle / indir

8

Enfal Suresi

dinle / indir

9

Tevbe Suresi 

dinle / indir

10

Yunus Suresi

dinle / indir

11

Hud Suresi

dinle / indir

12

Yusuf Suresi

dinle / indir

13

Ra’d Suresi

dinle / indir

14

İbrahim Suresi 

dinle / indir

15

Hicr Suresi 

dinle / indir

16

Nahl Suresi 

dinle / indir

17

İsra Suresi 

dinle / indir

18

Kehf Suresi 

dinle / indir

19

Meryem Suresi

dinle / indir

20

Taha Suresi 

dinle / indir

21

Enbiya Suresi 

dinle / indir

22

Hacc Suresi 

dinle / indir

23

Mü’minun Suresi 

dinle / indir

24

Nur Suresi 

dinle / indir

25

Furkan Suresi 

dinle / indir

26

Şuara Suresi 

dinle / indir

27

Neml Suresi 

dinle / indir

28

Kasas Suresi 

dinle / indir

29

Ankebut Suresi 

dinle / indir

30

Rum Suresi 

dinle / indir

31

Lokman Suresi 

dinle / indir

32

Secde Suresi

dinle / indir

33

Ahzab Suresi 

dinle / indir

34

Sebe Suresi 

dinle / indir

35

Fatır Suresi 

dinle / indir

36

Yasin Suresi 

dinle / indir

37

Saffat Suresi 

dinle / indir

38

Sad Suresi 

dinle / indir

39

Zümer Suresi 

dinle / indir

40

Gafir(Mü’min) Suresi  

dinle / indir

41

Fussilet Suresi 

dinle / indir

42

Şura Suresi

dinle / indir

43

Zuhruf Suresi

dinle / indir

44

Duhan Suresi 

dinle / indir

45

Casiye Suresi 

dinle / indir

46

Ahkaf Suresi 

dinle / indir

47

Muhammed Suresi 

dinle / indir

48

Fetih Suresi

dinle / indir

49

Hucurat Suresi 

dinle / indir

50

Kaf Suresi 

dinle / indir

51

Zariyat Suresi 

dinle / indir

52

Tur Suresi 

dinle / indir

53

Necm Suresi 

dinle / indir

54

Kamer Suresi 

dinle / indir

55

Rahman Suresi 

dinle / indir

56

Vakıa’ Suresi 

dinle / indir

57

Hadid Suresi 

dinle / indir

58

Mücadele Suresi 

dinle / indir

59

Haşr Suresi 

dinle / indir

60

Mümtehine Suresi 

dinle / indir

61

Saff Suresi 

dinle / indir

62

Cum’a Suresi 

dinle / indir

63

Münafıkun Suresi 

dinle / indir

64

Teğabun Suresi 

dinle / indir

65

Talak Suresi 

dinle / indir

66

Tahrim Suresi 

dinle / indir

67

Mülk Suresi

dinle / indir

68

Kalem Suresi 

dinle / indir

69

Hakka Suresi 

dinle / indir

70

Mearic Suresi 

dinle / indir

71

Nuh Suresi 

dinle / indir

72

Cin Suresi 

dinle / indir

73

Müzzemmil Suresi 

dinle / indir

74

Müddessir Suresi 

dinle / indir

75

Kıyamet Suresi 

dinle / indir

76

İnsan Suresi 

dinle / indir

77

Mürselat Suresi 

dinle / indir

78

Nebe’ Suresi

dinle / indir

79

Nazi’at Suresi 

dinle / indir

80

Abese Suresi 

dinle / indir

81

Tekvir Suresi 

dinle / indir

82

İnfitar Suresi 

dinle / indir

83

Mutaffifin Suresi 

dinle / indir

84

İnşikak Suresi

dinle / indir

85

Buruc Suresi 

dinle / indir

86

Tarık Suresi 

dinle / indir

87

A’la Suresi 

dinle / indir

88

Ğaşiye Suresi

dinle / indir

89

Fecr Suresi 

dinle / indir

90

Beled Suresi 

dinle / indir

91

Şems Suresi 

dinle / indir

92

Leyl Suresi 

dinle / indir

93

Duha Suresi 

dinle / indir

94

İnşirah Suresi(Şerh)

dinle / indir

95

Tin Suresi 

dinle / indir

96

Alak Suresi 

dinle / indir

97

Kadir Suresi 

dinle / indir

98

Beyyine Suresi 

dinle / indir

99

Zilzal Suresi(Zelzele)

dinle / indir

100

Adiyat Suresi

dinle / indir

101

Karia Suresi

dinle / indir

102

Tekasür Suresi 

dinle / indir

103

Asr Suresi

dinle / indir

104

Humeze Suresi 

dinle / indir

105

Fil Suresi 

dinle / indir

106

Kureyş Suresi 

dinle / indir

107

Maun Suresi 

dinle / indir

108

Kevser Suresi 

dinle / indir

109

Kafirun Suresi 

dinle / indir

110

Nasr Suresi 

dinle / indir

111

Tebbet Suresi(Mesed)

dinle / indir

112

İhlas Suresi (Tevhid)

dinle / indir

113

Felak Suresi 

dinle / indir

114

Nas Suresi 

dinle / indir