Abdülhamit

II. Abdülhamid ve Japonlar

II. ABDÜLHAMID VE JAPONLAR II. Abdülhamîd'in ilk padisahlik yillarinda, Rus Harbînden üç sene kadar sonra (1296 - 1880) Istanbul'a bir Japon heyeti...