BERA’ İBN AZİB

BERA’ İBN AZİB

Ensar’dan olan bir sahabi. Babası Âzib olup Hâriseoğulları’ndandır. Künyesi Ebu Ammare’dir. Nesebi, Berâ’ b. Âzib b. Adiy b. Ceşm b. Mecdia...