Tag Archives: EBAN B. SAİD B. el-AS

EBAN B. SAİD B. el-AS

İsmi; Ebân, Nesebi; Ebân b. Said b. el-Âs b. Ümeyye b. Abdişems b. Abdimenâf b. Kusay b. Kilâb b. Mürre b. Ka’b b. Lüeyy el-Kuraşî. İslâm’dan önce Ebân’ın ailesi iki zümreye ayrılmış ve bu iki zümre arasında ihtilâf çıkmıştı. Ailesi İslâm’a karşı aşırı muhalif olanlardandı. Kardeşleri Halid ile Amr İslâm …

Read More »
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com