Tag Archives: Ebu Hanife

Ebu Hanife 18 Bölüm Film

İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin hayatı. İslam aleminde ashabı kiramdan sonra yetişen evliyanın ve alimlerin en büyüklerinden biridir. İmam-ı Azam’ın çocukluğu doğum yeri olan Küfe’de geçmiş, ailesinden üstün bir terbiye alarak küçük yaşta Kur’an-ı Kerim’i ezberlemiştir. Küfe o devrin önemli ilim merkezlerinden biri konumunda idi. İmam-ı Azam katıldığı münazaralardaki ikna kabiliyeti …

Read More »

İmam-ı Azam, Ebu Hanife

EBU HANİFE (80/150 – 700/767)  İmam Âzam (büyük İmam) lâkabıyla bilinen, Ebû Hanife künyesiyle meşhur Numân b. Sâbit b. Zevta (Zûta) mutlak müctehid ve fıkıhta Hanefi mezhebinin imamı. Ebû Hanife, Kûfe’de hicrî 80 yılında doğdu. Numân ve ailesinin Arap olmadığı kesindir; onun Farisi veya Türk olduğu şeklinde değişik görüşler vardır. …

Read More »
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com